English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Svetový deň normalizácie 2020

6. október 2020

Svetový deň normalizácie, ktorý sa každoročne oslavuje 14. októbra, je príležitosťou oceniť prácu odborníkov spolupracujúcich na tvorbe dobrovoľných medzinárodných noriem v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU).

Cieľom Svetového dňa normalizácie je zvýšiť povedomie o normalizačnej činnosti medzi regulačnými orgánmi, priemyslom a spotrebiteľmi, z pohľadu významu technickej normalizácie v globálnej ekonomike.

Svetový deň normalizácie 2020 nesie názov „Ochrana planéty technickými normami“. Udržateľnosť a odolnosť sú obzvlášť dôležité vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19.

Na zníženie dopadu človeka na našu planétu potrebujeme politickú vôľu, konkrétne kroky a správne nástroje. Jedným z takýchto nástrojov sú medzinárodné normy IEC, ISO a ITU. Tisíce noriem zverejňovaných každý rok pomáhajú šetriť energiu, pripravujú pôdu pre využívanie obnoviteľnej energie a integráciu do elektrickej siete a pripravujú pôdu pre procesy obehového hospodárstva, vrátane recyklácie a opätovného použitia materiálov. Tiež uľahčujú používanie menej znečisťujúcich druhov dopravy, ako sú elektrické vozidlá alebo vlaky a električky na vodíkový pohon. Inteligentné mestá sa spoliehajú na medzinárodné normy pre energeticky efektívne osvetlenie, nové systémy mobility a odpadové hospodárstvo. Ich široké použitie pomáha znižovať dopad priemyselnej výroby a procesov na životné prostredie, uľahčuje opätovné použitie obmedzených zdrojov a zvyšuje energetickú účinnosť. Pred celou normalizačnou komunitou preto stojí výzva znovu vybudovať naše ekonomiky a chrániť život pri zachovaní našej planéty pre ďalšie generácie.