English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Svetový deň normalizácie

14. október 2014

Štrnásty október je dňom, kedy si pripomíname úsilie tisícov odborníkov, ktorí sa spolupodieľajú a vytvárajú  technické normy v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU).

Cieľom Svetového dňa normalizácie je zvýšiť povedomie medzi regulačnými orgánmi, priemyslom a spotrebiteľmi, z pohľadu významu technickej normalizácie v globálnej ekonomike.

Dnes vnímame ako samozrejmé, že stavby, v ktorých sa každodenne pohybujeme, potraviny, automobily, elektrické spotrebiče, hračky,  zdravotníctve pomôcky a mnoho ďalších nemenej dôležitých výrobkov, či služieb ktoré bežne v živote používame sú podriadené určitým  pravidlám. Ako príklad môžeme uviesť, že ktorýkoľvek elektrický spotrebič vyrobený v štátoch EÚ  funguje na „našich“ 230 voltov, alebo ak si kúpime vodovodnú batériu vyrobenú v Taliansku, budú sa jej rozmery presne zhodovať so slovenskými. Vďaka normám má zdravotnícka starostlivosť v štátoch EU rovnakú úroveň kvality nezávisle na tom, kto ju poskytuje. Ide len o malý zlomok príkladov, ktoré sú výsledkom dlhoročnej práce odborníkov v oblasti technickej normalizácie.

V princípe tým technická normalizácia zaisťuje, aby jednotlivé výrobky i služby spĺňali predpísané technické parametre. Technické normy slúžia na odstránenie prekážok v obchode, ale chránia aj našu bezpečnosť, zdravie či majetok.

Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky spolu so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu organizujú dňa 25. novembra 2014 seminár v duchu spoločnej témy vyhlásenej medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO, IEC a ITU pod názvom „Normy zabezpečujú rovnaké šance na úspech“, ktorého súčasťou bude tiež slávnostné odovzdávanie „Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu“.  

Bližšie informácie o seminári Vám poskytne:
ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
odboru technickej normalizácie ÚNMS SR
Ing. Jana Čenteová
Štefanovičova 3
810 05  Bratislava 15
tel.: 02/5748 5403
e-mail: sdn@normoff.gov.sk

Pozvánka na seminár spolu so záväznou prihláškou sa nachádza v dole uvedených prílohách.

Na stiahnutie:
- pozvánka na seminár "Normy zabezpečujú rovnaké šance na úspech"
(PDF, 448,4 kB)-
záväzná prihláška (RTF, 14,6 kB)


Spoluorganizátor:

Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností