English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

#Standards2030 - Pozvánka na dialóg CEN a CENELEC

25. september 2020

Technické normy - Podpora hospodárskej obnovy Európy“


Zapojte sa do dialógu s rôznymi kľúčovými zástupcami zainteresovaných strán pod záštitou CEN a CENELEC, ktorý sa uskutoční dňa 19. októbra 2020.

Na podujatí sa zúčastnia zástupcovia z priemyslu, občianskej spoločnosti, technickej normalizácie a európskych inštitúcií, aby diskutovali o novom strategickom smerovaní európskej normalizácie v kontexte ekonomických výziev v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Viac informácií na: https://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2020-35.aspx