English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Realizácia projektu EÚ

2. september 2015

ÚNMS SR sa úspešne zúčastnil výberového konania na realizáciu projektu EÚ s názvom „Podpora ďalšieho rozvoja infraštruktúry technickej normalizácie a metrológie Gruzínska tak aby spĺňala osvedčené postupy v Európskej únii“ v konzorciu s agentúrou pre medzinárodné poradenstvo ACE (Španielsko) a s národnými organizáciami pre technickú normalizáciu AENOR (Španielsko), AFNOR Group (Francúzsko) a SIS (Švédsko).
 
Príjemcom pomoci je Gruzínska národná agentúra pre technickú normalizáciu a metrológiu (GEOSTM) v Tbilisi, ktorá patrí pod  Ministerstvo hospodárstva a udržateľného rozvoja Gruzínska. Projekt sa financuje z prostriedkov Európskej únie. Projekt  sa zameriava na posilnenie a ďalší rozvoj inštitucionálnych kapacít GEOSTM spolu s procesom približovania k EÚ v oblasti technickej normalizácie a metrológie.
 
V Gruzínsku bude v priebehu 2 rokov trvania projektu pracovať niekoľko odborníkov ÚNMS SR. Oficiálny dátum začatia projektu je 10. marec 2015. V súlade s realizačným programom činnosti v Tbilisi začali vykonávať 2 zástupcovia ÚNMS SR.