English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Prvých 100 dní vo funkcii predsedníčky úradu

3. september 2020

      Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík a predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) Katarína Surmíková Tatranská na spoločnej tlačovej besede informovali o pripravovaných cieľoch úradu. Nový zákon o metrológii, skrátenie času prekladu noriem či modernizácia informačných technológií sú ciele ÚNMS. Na novej legislatíve a postupoch v oblasti metrológie už úrad pracuje. Podnikateľom by mala priniesť menej administratívy i byrokracie. Zároveň by sa mal znížiť počet určených meradiel a zjednodušiť prístup k overovaniu meradiel.  

„V oblasti pokút chceme urobiť pozitívne kroky. Ak niekto bude mať priestupok, ktorý nebude veľmi závažný, rýchlo ho bude vedieť odstrániť a bude vedieť rýchlo zaplatiť pokutu, tak tie pokuty budú výrazne znižované," priblížila ďalšie možné novinky v pripravovanom zákone predsedníčka úradu Katarína Surmíková Tatranská. Čo sa týka prekladu noriem, aktuálne sa na úrade prekladajú v rozmedzí jeden až jeden a pol roka a úrad ich ročne prekladá asi 150. Ambíciou je čas prekladu skrátiť na 8 až 12 mesiacov. Predsedníčka úradu tiež upozornila, že ÚNMS sa podieľa na kontrole certifikátov pri nákupoch ochranných prostriedkov (najmä ochranných rúšok) pre Správu štátnych hmotných rezerv SR. „Zistili sme, že až 90 % predložených certifikátov bolo nesprávnych, takže sa podarilo predísť zlému nákupu takýchto ochranných prostriedkov," poznamenala Katarína Surmíková Tatranská.

Za najvážnejšie problémy úradu označila stav Slovenského metrologického ústavu, technickej normalizácie či zastarané informačné technológie ÚNMS. „Je to pre nás pomerne veľký problém. Vzhľadom k tomu, že sme technický úrad, je veľmi ťažké niesť to, že máme technický pravek na úrade. Naše počítače majú priemerne asi 8 rokov. Softvéry, pomocou ktorých sa sťahujú normy z európskych organizácií, majú asi 20 rokov. Distribučná aplikácia pre nákup noriem má približne 15 rokov. To je stav, ktorý spôsobuje padanie aplikácií. Nie sme kompatibilní s aktuálnymi požiadavkami nových softvérov. Táto oblasť je pre mňa preto do budúcnosti veľká výzva, ktorú plánujeme riešiť," uzavrela Katarína Surmíková Tatranská.

Zdroj: SITA, TASR, Tlačový odbor MH SR