English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Prvé zasadnutie CIML v Slovenskej republike

21. október 2019V dňoch 22. až 25.10.2019 sa v Bratislave uskutoční 54. zasadnutie Medzinárodného výboru pre legálnu metrológiu (CIML) zastúpeného 200 účastníkmi z 52 členských a 15 korešpondenčných krajín.

Cieľom Medzinárodnej organizácie pre legálnu metrológiu (OIML) založenej v r. 1955 v Paríži je štandardizácia postupov pre uľahčenie medzinárodného obchodu a zvýšenie bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia.

Predmetom 54. zasadnutia CIML v Bratislave je schvaľovanie celosvetových harmonizačných dokumentov pre oblasť legálnej metrológie a rokovanie týkajúce sa  medzinárodných odporúčaní k metrologickému zabezpečeniu meradiel, používaniu meracích jednotiek legálnej metrológie a metrologickej nadväznosti meradiel.

Slovensko je členom OIML od svojho založenia a je zastúpené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a národným sekretariátom pre OIML Slovenskej legálnej metrológie, n. o.

Viac informácií: http://bratislava.oiml.org/ciml.html