English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Prezentácie z Dňa skúšobníctva 2019

17. apríl 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) organizoval v dňoch 10. a 11. apríla 2019 Deň skúšobníctva 2019 spojený s odborným seminárom zameraným na prehľad aktuálnych informácií z oblasti skúšobníctva, metrológie, technickej normalizácie a trhového dohľadu a workshop, ktorý sa týkal sprístupňovania zbraní a streliva na trhu.

Podrobné informácie o Dni skúšobníctva 2019.