English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na školenie „Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy“

27. september 2019

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy“, a to 23. októbra 2019.

Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci organizácií verejnej správy, ktorí budú mať možnosť dozvedieť sa bližšie o procesnom riadení, ktoré v súčasnosti patrí k často používaným pojmom. Zavedenie takéhoto prístupu vytvára predpoklady pre efektívnu, flexibilnú a inovatívnu organizáciu. Hlavné témy sa budú venovať definovaniu vzťahu medzi kvalitou a procesmi, používaniu procesného riadenia v organizáciách verejnej správy, strategickému riadeniu a rozhodovaniu, rizikám a v neposlednom rade aj organizačným zmenám.

Školenie sa realizuje v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Program školenia nájdete nižšie. V prípade, ak Vás program školenia zaujal, neváhajte a elektronicky sa prihláste na školenie kliknutím na link.

Na stiahnutie:
Program školenia (PDF, 1,2 MB)
 
 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu