English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na školenie „Manažérstvo zmeny“

31. júl 2019

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Manažérstvo zmeny“, a to 5. septembra 2019.

Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci organizácií verejnej správy, ktorí budú mať možnosť dozvedieť sa ako môže zmena pomôcť organizáciám k dosahovaniu cieľov.

Školenie sa realizuje v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Program školenia nájdete nižšie. V prípade, ak Vás program školenia zaujal, neváhajte a elektronicky sa prihláste na školenie kliknutím na link.

Na stiahnutie:
Program školenia (PDF, 1,2 MB)

 

 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu