English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na 49. Fórum metrológov: "Inteligentný priemysel, redefinícia jednotiek SI, zákon o metrológii, zmeny normatívnych dokumentov, výskum a vývoj"

9. máj 2019

Slovenská metrologická spoločnosť pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) pri príležitosti konania Svetového dňa metrológie si Vás dovoľujú pozvať na 49. Fórum metrológov, ktoré sa uskutoční v priestoroch Hotela Partizán, Tále v dňoch 22. – 23. mája 2019.

Hlavným poslaním konferencie je položiť základy pre efektívnu výmenu informácií a skúseností zo všetkých oblastí týkajúcich sa metrologickej nadväznosti s dôrazom na zabezpečenie spoľahlivosti a porovnateľnosti výsledkov meraní.

V rámci konania tohto podujatia predseda ÚNMS SR Ing. Pavol Pavlis, odovzdá ceny J. A. Segnera za metrológiu za rok 2018.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v pozvánke (PDF, 1,3 MB).