English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Podpísanie Memoranda o spolupráci

15. október 2020

Dňa 15.10.2020 bolo na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) podpísané Memorandum o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR).

Podpísaním memoranda sa vytvára nový priestor pre rozvoj spolupráce, vzájomnej podpory, vzdelávania, konzultácií a odborného posudzovania materiálov, ale aj spoločných návrhov. Spolupráca tiež zahŕňa vzájomné zdieľanie a poskytovanie informácií, koordinačnú činnosť pri tvorbe domácich a zahraničných projektov, ako aj účasť v odborných komisiách.
Memorandum za ÚNMS SR podpísala Katarína Surmíková Tatranská predsedníčka úradu a za ÚPV SR Matúš Medvec predseda úradu.