English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznam o zmene úradných hodín v podateľni

17. marec 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle rozhodnutia krízového štábu SR mení od dňa 17.3.2020 až do odvolania úradné hodiny v podateľni.

Úradné hodiny sa skracujú na dve hodiny a to od 9.00 h do 11.00 h každý pracovný deň. Žiadame preto občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu do podateľne a na komunikáciu radšej využívali elektronickú komunikáciu a telefónny kontakt.

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov podateľne, budú do podateľne úradu vpustení len občania s rúškom, šatkou, šálom alebo inou ochranou tváre.
Toto opatrenie robíme v záujme ochrany vás občanov, vašich blízkych ako i pracovníkov podateľne.

Ďakujeme za pochopenie.