English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznam o pripomienkovaní STN P 73 6425 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné uzly

2. február 2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje odbornej verejnosti, že ešte do 31. 03. 2021 je možné zasielať pripomienky k predbežnej norme STN P 73 6425: 2019 Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné uzly.

Norma určuje všeobecné zásady navrhovania nových zastávok a zmien stavieb existujúcich zastávok a prestupných uzlov mestskej hromadnej dopravy a zastávok autobusovej dopravy.

Pripomienky zasielajte poštou na adresu: ÚNMS SR, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15 alebo elektronicky na adresu: jana.otrubova@normoff.gov.sk