English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznam o novej doméne

21. december 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 1.1.2021 bude portál noriem fungovať na novej doméne normy.unms.sk