English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

OZNAM

29. júl 2015

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje, že bola preložená nová "Príručka o implementácii EÚ pravidiel na výrobky – 2014 (Blue Guide on the implementation of EU product rules – 2014)" do slovenského jazyka. 
 
Viac informácií nájdete tu.