English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznam

18. december 2018

Vážení používatelia noriem a našich služieb,

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje upozorniť, že od 18. 12. 2018 do 04. 01. 2019 budú všetky služby INFOCENTRA zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.