English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Nový ročník súťaží

15. január 2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil:
  • 17. ročník Národnej ceny SR za kvalitu
  • 3. ročník Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
Súťaže sú najprestížnejšími cenami v danej oblasti na národnej úrovni. Svojimi náročnými kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch.
 
Národná cena SR za kvalitu je založená na aplikácii modelov kvality, modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF. Tie ponúkajú komplexný pohľad na manažérstvo organizácie a sú určené tým, ktorí hľadajú cestu k ďalšiemu zlepšovaniu a pýtajú sa, čo ďalej po certifikácii systému manažérstva kvality.
 
Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť je založená na hodnotení úrovne uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizácii. Tá je v rámci súťaže posudzovaná podľa modelu ZET v troch pilieroch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom.
 
Informácie z prvej ruky o obidvoch súťažiach získate počas INFOMEETINGU, ktorý sme pre Vás pripravili. Infomeeting bude venovaný iba Vám, Vašim potrebám a Vašim otázkam. Pre každého z Vás si vyhradíme celú hodinu v čase, ktorý Vám najviac vyhovuje a to každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 16.00 h, najneskôr do 31. mája 2016, kedy je posledný termín na prihlásenia sa do súťaže.

Počas infomeetingu Vám budú individuálne:
- poskytnutné informácie o priebehu, podmienkach a harmonograme súťaží,
- predstavené metodiky súťaží (model výnimočnosti EFQM, model CAF, model ZET),
- odovzdané skúsenosti a rady ako úspešne absolvovať niektorú zo súťaží,
- zodpovedané všetky Vaše otázky.

Rezerváciu termínu na infomeeting je možné uskutočniť telefonicky: 02/ 57 485 121, 315 alebo e-mailom: kvalita@normoff.gov.sk


 Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za kvalitu nájdete tu.
   Bližšie informácie o súťaži Národná cena SR za spoločenskú zopdovednoť nájdete tu.