English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Novinka - Sprístupnenie terminologickej databázy

4. január 2019

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky od januára 2019 bezplatne sprístupňuje databázu termínov a definícií zo slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií vydaných v štátnom jazyku. Vstup do terminologickej databázy a ďalšie informácie nájdete v časti Technická normalizácia (úvodná stránka vľavo) a na priloženom linku: https://terminologia.unms.sk/