English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národný projekt zaujal aj v zahraničí

5. december 2019Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy nadchol priaznivcov aj v zahraničí. Prostredníctvom aktívnej spolupráce národných korešpondentov a ďalších zástupcov členských štátov počas príprav modelu CAF2020 v rámci neformálnej siete EUPAN si členovia vymieňali vzájomné skúsenosti s modelom a inšpirovali sa vykonávanými aktivitami v každej krajine.

V rámci týchto stretnutí bol predstavený aj národný projekt, v súvislosti s ktorým vzniklo CAF centrum, ktorého myšlienka a vzdelávacie aktivity šírené prostredníctvom neho zaujali aj ostatných expertov z členských štátov Európskej únie. To bol jeden z dôvodov prečo bol národný projekt spomenutý v poslednom čísle newslettera, ktorý distribuuje Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) so sídlom v Maastrichte.

Ako reakcia na záujem odborníkov v oblasti systémov manažérstva kvality o náš projekt sa preto už budúci rok uskutoční stretnutie v ÚNMS SR, kde budú pozvaní nielen zástupcovia rakúskeho CAF centra, ale v rámci podpory európskej spolupráce sa bude realizovať aj medzinárodné stretnutie expertov modelu CAF.