English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

NA KAŽDOM KROKU KVALITNE

15. november 2018

Kvalita verejnej správy už aj na sociálnej sieti

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) spustil svoj facebookový profil

Úrad pre normalizáciu a skúšobníctvo spustil svoj facebookový profil, prostredníctvom ktorého chce na sociálnej sieti zvýšiť vo verejnosti povedomie o aktivitách, ktoré vykonáva. 
Pre novú komunikačnú platformu sa rozhodol z dôvodu vyššej návštevnosti sociálnych sietí v porovnaní s webovým sídlom spoločnosti, a tým aj väčším dosahom na cieľové skupiny.  Odbor kvality chce nový komunikačný priestor využiť v rámci prípravy a následnej realizácie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

Plánovaný národný projekt pozostáva z hlavnej aktivity, a to „Rozvoja manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Zložený je z dvoch častí:
  • Prvou je implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách.
  • Druhou časťou je zriadenie CAF centra priamo v budove ÚNMS SR, ktoré bude slúžiť na vzdelávaciu, podpornú, ale aj poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy v oblasti manažérstva kvality.
Prioritou ÚNMS je zvýšenie záujmu čo najširšieho okruhu odbornej verejnosti a následného vytvorenia kvalitného základu pre fungovanie CAF centra, ako  jednej z dvoch častí pripravovaného projektu.

Všetky informácie o našich aktivitách odteraz môže verejnosť sledovať okrem oficiálnej stránky úradu www.unms.sk aj na sociálnej sieti www.facebook.com v skupine s názvom „Kvalita verejnej správy“.

Kontakt:
Tel. č.: +421 2 57 485 805
Email: kvalita@normoff.gov.sk