English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Koordinačné stretnutia k CE kampani

11. február 2010

Koordinačné stretnutia k CE kampaniDňa 10.2.2010 sa uskutočnilo stretnutie s Ing. arch. Zitou Pleštinskou, ktorá bola spravodajkyňou Európskeho parlamentu v čase schvaľovania dokumentov Nového regulačného balíčka EÚ na tovary. Stretnutie nadviazalo na koordinačnú poradu k slovenskej informačnej kampani o CE značení (PDF, 41,4 kB), ktorá má byť uskutočňovaná súbežne s európskou kampaňou, podporovať jej ciele a sa stať súčasťou tejto celoeurópskej kampane.

Hlavným cieľom kampane o CE značení vyhlásenej Európskou komisiou je:
- odstrániť chyby v interpretácii významu CE značenia a napomôcť cieľovým skupinám (výrobcom – s orientáciou predovšetkým na malé a stredné podniky, dovozcom, distributérom, spotrebiteľom, profilovým novinárom) v správnom chápaní CE značenia,
- podporiť a doplniť národné iniciatívy, ktoré boli v tejto veci už vykonané (v prípade SR išlo najmä o SOPK, ÚNMS SR a NADSME).

Toto je osobitne dôležité najmä preto, že dochádza k spresneniu požiadaviek uvádzania CE značených výrobkov na trh, pokiaľ ide o zodpovednosť podnikateľských subjektov, a pripravujú sa účinnejšie nástroje na realizáciu spotrebiteľských práv, pokiaľ ide o spätné stiahnutie výrobkov z trhu.

Koordinačná porada k slovenskej informačnej kampani o CE značení sa uskutočnila dňa 5. 2. 2010. Zúčastnení zástupcovia zainteresovaných subjektov (Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenský živnostenský zväz, Združenie slovenských spotrebiteľov, BIC Bratislava, Klub vedecko-technických žurnalistov) predstavili svoje možnosti ďalšieho postupu/propagácie pri realizácie kampane o CE značení na Slovensku.