English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Katarína Surmíková Tatranská, nová vedúca delegácie SR v C.I.P.

21. október 2020

Veľvyslanectvo SR v Bruseli má okrem rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom, Belgickom a Luxemburskom vo svojom portfóliu aj agendu spolupráce s viacerými medzinárodnými organizáciami, ktoré majú svoje sídlo v Bruseli.   
 
Jednou z nich je aj Stála medzinárodná komisia pre skúšky ručných strelných zbraní (C.I.P.). Komisia ustanovuje pravidlá pri uznávaní skúšobných značiek a výsledkov skúšok úradného merania. Má 14 členov.
 
SR je členom C.I.P. od roku 1996. SKTC-112 Lieskovec (KONŠTRUKTA - Defence, a.s.) a SKTC-178 (Liptovská skúšobňa, s r. o.) sú schválenými skúšobňami C.I.P.

Do funkcie vedúcej delegácie SR pri C.I.P. bola 18. júna 2020 vládou SR menovaná Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

V novej funkcii a pri presadzovaní záujmov SR v C.I.P. predsedníčke úradu želajú zástupcovia Veľvyslanectva SR v Bruseli veľa pracovných úspechov.