English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Hľadáme odborníkov z praxe pre oblasť manažérstva kvality - „Aj Váš názor je pre nás dôležitý“

13. február 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v záujme širšej spolupráce s odbornou verejnosťou v oblasti manažérstva kvality zakladá pracovné skupiny, ktorých cieľom bude  zapájať sa do diskusie a riešenia aktuálnych otázok v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti, ako aj vzájomná výmena poznatkov a informácií a získavanie dobrej praxe.

Našou snahou je aj týmto spôsobom hľadať nové spôsoby riešenia úloh a výziev v nasledovných oblastiach:
1. Model CAF
2. Benchmarking
3. Spoločenská zodpovednosť

Členmi pracovných skupín sú zamestnanci úradu a odborníci z oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti z radov inštitúcií verejnej správy, akademickej obce, profesijných združení a organizácií, podnikateľských subjektov a pod.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu v niektorej z vyššie menovaných oblastí alebo o poskytnutie bližších informácií kontaktujte zamestnancov CAF centra z odboru kvality a projektového riadenia na kvalita@normoff.gov.sk. Uveďte prosím svoje meno a priezvisko, oblasť, o ktorú máte záujem, dĺžku praxe v predmetnej oblasti, organizáciu, ktorá Vás nominuje, resp. v ktorej pôsobíte a Vaše kontaktné údaje. Zamestnanci odboru kvality a projektového riadenia Vás následne budú kontaktovať.

Vaše poznatky, osobné skúsenosti a názory budú prínosom nielen pre správne nasmerovanie aktivít nášho úradu, ale šírením informácií ďalej pomôžete zlepšiť a zefektívniť fungovanie celej verejnej správy.