English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dôležitý oznam

27. júl 2021

V nadväznosti na novelu zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení neskorších predpisov účinnú od 16.7.2021 ku dňu 15.07.2021 skončila povinnosť zverejňovať informácie o návrhoch technických predpisov oznámených podľa Dohody o technických prekážkach obchodu, Dohoda o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (Príloha 1A Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z.; TBT WTO a SPS WTO) vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Aktuálne informácie ÚNMS SR zverejňuje na webovom sídle úradu v časti Európske záležitosti a medzinárodné vzťahy – Informačné stredisko WTO – Predpisy notifikované v TBT WTO a SPS WTO.