English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

CE označenie: ďalšie kroky v kampani

25. marec 2010Dňa 24. marca sa uskutočnilo v poradí druhé koordinačné stretnutie k označeniu CE (PDF, 184,9 kB). Rokovanie otvorila riaditeľka odboru európskych záležitostí ÚNMS SR, pani Kvetoslava Steinlová, ktorá na úvod oboznámila prítomných s výsledkami informačného seminára z 10. marca, ktorý sa týkal aj problematiky CE.

Samotná kampaň k označeniu CE bude mať v podmienkach Slovenskej republiky aj podobu školení, resp. odborných seminárov. Tieto semináre bude organizovať Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, NADSME, Asociáciou spotrebiteľov SR a inými subjektmi.

Ústrednou myšlienkou podujatí, ktoré sa budú konať v krajských mestách, bude najmä heslo CE značenie = bezpečný výrobok, čo je dôležité pre spotrebiteľov. Druhým dôležitým prvkom pripravovaných školení bude informácia pre podnikateľské subjekty o tom, že pri dovoze tovarov z tretích krajín preberá na seba dovozca zodpovednosť za to, že výrobok je bezpečný, ako aj za stiahnutie výrobkov z trhu a ich spätné prevzatie od konečných užívateľov, v prípade, ak sa preukáže opak.

Z uvedeného vyplýva, že CE označenie (PDF, 184,9 kB) je záležitosťou, ktorá sa bude týkať všetkých občanov.

Program a časový harmonogram jednotlivých podujatí sa v súčasnosti kreuje a záujemcovia získajú včas potrebné informácie aj prostredníctvom web stránky ÚNMS SR.