English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

CAF centrum organizuje školenie "Model CAF a jeho využitie v stredných školách"

15. február 2019

Zástupcov stredných škôl pozývame na školenie „Model CAF a jeho využitie v stredných školách“

Pre všetkých riaditeľov a zamestnancov stredných škôl, ktorí majú záujem uplatňovať moderné manažérske nástroje organizuje CAF centrum školenie „Model CAF a jeho využitie v stredných školách“, ktoré sa bude konať v dňoch 26. – 27. marca 2019 v ÚNMS SR.

Model CAF predstavuje európsky nástroj na zlepšovanie a skvalitňovanie fungovania verejnej správy. Model je v Európe aktívne využívaný mnohými strednými školami, ktorým pomohol pozrieť sa na aktuálne uplatňovaný spôsob riadenia a dosahované výsledky.

Cieľovou skupinou školenia sú riaditelia, zástupcovia riaditeľa a zamestnanci stredných škôl, ktorí budú mať príležitosť oboznámiť sa s modelom CAF ako nástrojom na trvalé zlepšovanie a s možnosťou jeho implementácie. 

Školenie sa realizuje v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Program a prihlášku na školenie nájdete nižšie. V prípade, ak máte záujem dozvedieť sa o modeli CAF viac informácií, neváhajte a prihláste sa na školenie.

Na stiahnutie:
Program školenia (PDF, 523,2 kB)
Prihláška na školenie (DOCX, 312,9 kB)
Priihláška na školenie
(ODT, 133,8 kB)

 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu