English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

5. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody

12. november 2018

Dňa 15. októbra 2018 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnilo 5. zasadnutie stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody, ktoré sa konalo v rámci 19. zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou.

Slovenskú stranu reprezentovali zástupcovia Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, TSÚ Piešťany, š. p., Slovenského metrologického ústavu SMÚ a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Delegácia Ruskej federácie bola zložená zo zástupcov partnerskej Federálnej agentúry pre technickú reguláciu a metrológiu (Rosstandard), Federálnej štátnej organizácie Standartinform, Mendeleyevovho inštitútu metrológie a Akadémie pre normalizáciu, metrológiu a certifikáciu. Strany odsúhlasili protokol a dohodli sa na ďalšej spolupráci.

 
Podpísanie Protokolu z 5. zasadnutia stálej pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti normalizácie, metrológie a posudzovania zhody