English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

28. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

4. november 2016

Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 25. októbra 2016 odborný seminár v duchu spoločnej témy vyhlásenej medzinárodnými normalizačnými organizáciami ISO, IEC a ITU s názvom „Normy budujú dôveru“.

Súčasťou odborného seminára bolo tiež slávnostné odovzdávanie Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu a vyhlásenie víťazov súťaže o najlepšiu študentskú a doktorandskú prácu s nadväznosťou na technické normy. 

Cena Vladimíra Lista bola udelená:

  • Ing. Erichovi Novákovi, CSc. za celoživotnú činnosť v oblasti technickej normalizácie,
  • Mgr. Daši Borovskej za významný prínos v oblasti technickej normalizácie.

Víťazmi súťaže o najlepšiu študentskú a doktorandskú prácu s nadväznosťou na technické normy sa stali:

  • Ing. Denis Barborík za najlepšiu diplomovú prácu,
  • Ing. Marek Patek, PhD. za najlepšiu dizertačnú prácu.

Ocenenie odovzdali Ing. František Daniš, vedúci služobného úradu ÚNMS SR a Ing. Mária Semanová z odboru technickej normalizácie ÚNMS SR.

Prezentácie: