Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Dozvedieť sa viac o ÚNMS SR


Aktuality

14.10.2021 Tlačové správy

Čo je Svetový deň normalizácie? Svetový deň normalizácie sa koná každý rok, 14. októbra. Vtedy oslavujeme tisíce odborníkov, ktorí sa podieľajú na práci v oblasti technickej...

12.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie tlačiarní. Podrobný popis požadovaných parametrov...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov, dokovacích staníc a príslušenstva....

Všetky aktuality


Dôležité odkazy


Vedenie