English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Protikorupčný program ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracoval Protikorupčný program Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.V bode B.3. tohto uznesenia sa členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle.

Protikorupčný program Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (PDF, 429,0 kB)

Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky nájdete tu


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 28. 8. 2019