English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „SPRACOVANIE NÁVRHU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ NORMY PREKLADOM EURÓPSKEJ ALEBO MEDZINÁRODNEJ NORMY“

21. apríl 2017

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na spracovanie návrhu slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) prekladom z európskych noriem alebo medzinárodných noriem z anglického (v prípade, že nebude existovať príslušná európska alebo medzinárodná norma v anglickom jazyku, tak z nemeckého, príp. francúzskeho jazyka) do slovenského jazyka v odborných oblastiach.


Dokumenty
pdf Súťažné podklady (PDF, 1,2 MB) Stiahnuť (PDF, 1,2 MB)
pdf Výzva na predloženie ponuky (PDF, 68,6 kB) Stiahnuť (PDF, 68,6 kB)
pdf Oprava Výzvy na predloženie ponuky (PDF, 54,0 kB) Stiahnuť (PDF, 54,0 kB)