English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Osobné ochranné prostriedky a hygiena

ÚNMS SR v súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19 na základe rozhodnutia CEN a CENELEC bezodplatne sprístupnil balík národných prevzatí európskych noriem z oblasti Osobné ochranné prostriedky a hygiena do 31.03.2021 a pokračuje v bezodplatnom v sprístupňovaní medzinárodných noriem.

 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ NORMY

 DÁTUM SPRÍSTUPNENIA OD DÁTUM SPRÍSTUPNENIE DO

STN EN ISO 10993-1 Biologické hodnotenie zdravotníckych pomôcok. Časť 1: Hodnotenie a skúšanie v systéme manažérstva rizika (ISO 10993-1: 2009)

29.01.2021 31.03.2021

STN EN 149 + A1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie (Konsolidovaný text)

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 14683 + AC Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 14126 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 14126/AC Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy. Oprava AC

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 14605 + A1 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text)

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 455-1 Lekárske rukavice na jedno použitie. Časť 1: Požiadavky a skúšanie na nepremokavosť

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 455-2 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 455-3 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 3: Požiadavky a skúšanie na biologické hodnotenie

26.03.2020 31.03.2021

STN EN 455-4 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy minimálnej trvanlivosti

26.03.2020 31.03.2021

 

MEDZINÁRODNÉ NORMY ISO

 DÁTUM SPRÍSTUPNENIA OD

ISO 20395:2019 Biotechnology — Requirements for evaluating the performance of quantification methods for nucleic acid target sequences — qPCR and dPCR

16.04.2020

ISO 13688:2013 Protective clothing. General requirements

16.04.2020

ISO 374-5:2016 Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms. Terminology and performance requirements for micro-organisms risks

16.04.2020

ISO 22609:2004 Clothing for protection against infectious agents - Medical face masks - Test method for resistance against penetration by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected)

16.04.2020

ISO/TS 16976-8:2013 Respiratory protective devices — Human factors — Part 8: Ergonomic factors

16.04.2020

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 1. 4. 2021