English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Novinky - normy

     STN 01 8028 Cykloturistické značenie

    Od apríla 2015 je k dispozícii norma  STN 01 8028
    Cykloturistické značenie. Táto norma definuje rozdelenie
    cykloturistických trás, stanovuje tvar, rozmery a farby
    prvkov cykloturistického značenia.
    Viac informácií nájdete v informačnom letáku (pdf, 2 023 kB) (PDF, 2,1 MB)

 


                                   
                                    Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016
                                    a STN EN ISO 14001: 2016

                                    Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
                                    oznamuje, že pripravuje vydanie kľúčových noriem
                                    systémov manažérstva kvality a životného prostredia.
                                    Bližšie informácie nájdete tu (PDF, 44,8 kB).


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016