English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť v poradí tretí rok hodnotila dobrovoľné uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti v organizáciách podnikateľského a verejného sektora. Súťaž sa svojou metodikou zameriava na preverenie ekonomickej efektívnosti, environmentálnej zodpovednosti a sociálnej angažovanosti v organizáciách. Práve tieto tri oblasti tvoria základné piliere komplexného a systematického uplatňovania spoločenskej zodpovednosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov tretieho ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť sa uskutočnilo dňa 8. novembra 2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Počas slávnostného večera boli zároveň vyhlásené výsledky Národnej ceny SR za kvalitu a ďalších súťaží vyhlasovaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

OCENENÝM FINALISTOM sa v rámci 3. ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť stala:

  •  Obec Biely Kostol (kategória C – organizácie verejného sektora)


 
Bulletin o všetkých ocenených 2016 (PDF, 5,1 MB)

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 11. 2016