English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2018

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

Už po 5. krát vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v roku 2018 ďalší ročník súťaže Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť, ktorá neodmysliteľne patrí ku kvalite. V rámci tejto súťaže sa preto hodnotí celkový prístup organizácií verejného i podnikateľského prostredia na základe troch hlavných pilierov spoločenskej zodpovednosti. Dôležitou súčasťou hodnotenia je teda nielen environmentálne hľadisko, ale spolu s ním aj schopnosť organizácie presadzovať a uplatňovať záväzok sociálnej zodpovednosti spoločne s ekonomickým rastom.

Víťazi a ocenení finalisti sa zúčastnili slávnostného odovzdávania Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2018 v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Súčasťou večera bolo aj vyhlásenie víťazov Národnej ceny SR za kvalitu. 

Víťazi súťaže:

 Kia Motors Slovakia s.r.o. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)


• PASELL SLOVAKIA s.r.o. (kategória B – malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)


Ocenený finalista:

• Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora)Organizácia rozvíjajúca spoločenskú zodpovednosť:

• Trenčiansky samosprávny kraj (kategória C – organizácie verejného sektora)

 

 

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 11. 2018