English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Modulové vzdelávanie o technickej normalizácii pre MSP (eLearning tool)

Európske normalizačné organizácie CEN a CENELEC v spolupráci s európskou asociáciou zastupujúcou záujmy MSP Small Business Standards (SBS) vytvorili nový nástroj elektronického vzdelávania o technickej normalizácii, so zámerom povzbudiť MSP, aby sa viac zaujímali o technické normy a zúčastňovali na ich tvorbe.
Kurz pozostáva zo šiestich vzdelávacích modulov:
  1. Čo sú normy a čo znamenajú pre moju spoločnosť?
  2. Kto a ako tvorí normy?
  3. Prečo by som mal používať normy?
  4. Čo môžem získať z účasti na tvorbe noriem?
  5. Ako nájdem dokument o konkrétnych normách a ako ho mám použiť?
  6. Ako môžem ovplyvniť obsah normy?
Každý modul sa začína prehľadom vzdelávacích cieľov modulu, po ktorom nasleduje animácia vysvetľujúca problematiku modulu na konkrétnej situácii a podrobnejšie informácie o téme modulu. Na konci každého modulu si môže účastník kurzu preskúšať svoje vedomosti a po úspešnom absolvovaní všetkých modulov vytlačiť certifikát o absolvovaní kurzu. V siedmom, informatívnom module sú uvedené Prípadové štúdie o výhodách účasti na tvorbe a používaní noriem. 

Modulové vzdelávanie je spracované v 23 jazykoch. Slovenská verzia vzdelávania je dostupná na stránke.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016