English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Model CAF 2013

logo - model kvality CAF

Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) je nástrojom na samohodnotenie určený pre verejná správu a bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali sa orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa.

Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy. 

V roku 2012 prešiel model CAF revíziou a jeho nová verzia (model CAF 2013) je výsledkom intenzívnej spolupráce medzi národnými korešpondentmi modelu CAF členských štátov Európskej únie podporovanou Európskym informačným centrom CAF pri Európskom inštitúte pre verejnú správu (European Institute of Public Administration – EIPA) v Maastrichte.

Účelom príručky je podpora zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe v ich každodennom poskytovaní kvalitných služieb.

Príručka Modelu CAF 2013 (PDF, 8,6 MB)(pdf, 8,2 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 4. 2016