English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Model CAF 2002

MODEL CAF Nástroj na samohodnotenie určený pre verejnú správu, známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework) bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte. Hlavným cieľom bolo, aby sa organizácie verejnej správy začali sa orientovať na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti, vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, aby sa zameriavali na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/ občana a aby organizácie umožňovali zamestnancom rozvíjať sa.

Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti. Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy.

Vláda SR svojim uznesením č. 900 zo dňa 24. septembra 2003 schválila Národný program kvality na roky 2004 - 2008, ktorý ukladá ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy zavádzať Spoločný systém hodnotenia kvality verejnej správy podľa modelu CAF.

Schválením Národného programu kvality SR na roky 2004-2008 sa vláda SR zaviazala presadzovať komplexnú politiku kvality prostredníctvom jednotlivých nástrojov. Jedným z hlavných nástrojov je aj zvyšovanie povedomia o kvalite a organizovanie a podpora prestížnych súťaží zameraných na zvyšovanie kvality.

(PDF, 1,4 MB) Aplikačná brožúra modelu CAF Stiahnuť (PDF, 1,4 MB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 4. 2008