English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Metrológia

Metrológia je veda o meraní.

Meranie vždy bolo a stáva sa stále dôležitejším prvkom pre rozhodovanie podnikateľov, spotrebiteľov, občanov, politikov v priemysle, poľnohospodárstve, obchode, službách, životnom prostredí, zdravotníctve a ochrane spotrebiteľa. Možno povedať, že meranie je všadeprítomné a je dôležitým faktorom pri transakciách medzi ekonomikami a teda je jedným z hlavných prvkov pri odstraňovaní prekážok obchodu.

Metrológia sa delí na tri hlavné kategórie:
  • vedecká metrológia - ktorá sa zaoberá hlavne realizáciou a uchovávaním etalónov a odovzdávaním hodnôt meracích jednotiek na etalóny nižších rádov a na meradlá;
  • priemyslová metrológia - zabezpečuje na úrovni priemyslových podnikov, služieb a ostatných zainteresovaných organizácií používanie vhodných meradiel, meracích metód a nadväznosť meradiel;
  • legálna metrológia - zaoberá sa meracími procesmi z hľadiska ochrany obchodného styku, spotrebiteľa, životného prostredia, zdravia a ďalších oblastí verejného záujmu.

Metrologická terminológia:

  • STN 01 0115: 2011 Terminológia v metrológii, ktorá prevzala Medzinárodný metrologický slovník (VIM),
  • STN 01 0116: 2004 Terminológia v legálnej metrológii, ktorá prevzala Medzinárodný slovník legálnej metrológie (VIML).
Metrologická terminológia dostupná on-line alebo k stiahnutiu (len v anglickom alebo francúzskom jazyku):
  • Elektronická verzia Medzinárodného metrologického slovníka (VIM) dostupná tu.
  • Medzinárodný metrologický slovník (VIM) voľne k stiahnutiu tu.
  • Elektronická verzia  Medzinárodného slovníka legálnej metrológie (VIML) tu.
  • Medzinárodný slovník legálnej metrológie (VIML) voľne k stiahnutiu tu.
 
Organizácia metrológie v Slovenskej republike             Stiahnuť (PDF, 208,9 kB) 
Metrologický systém Slovenskej republiky                  Stiahnuť (PDF, 225,9 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 7. 2018