English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Konferencia pri príležitosti slávnostného odovzdávania NCSRK 2013

KVALITOU NA CESTE K VÝNIMOČNOSTI

11. november 2013, Hotel Tatra, Bratislava

Úrad  pre  normalizáciu,  metrológiu  a  skúšobníctvo  Slovenskej  republiky organizoval pri príležitosti slávnostného odovzdávania Národnej ceny SR za kvalitu 2013 prvý ročník konferencie „Kvalitou na ceste k výnimočnosti“.

Cieľom konferencie bolo zvýšiť povedomie o kvalite a modeli výnimočnosti EFQM ako jedného z nástrojov zlepšovania a zvyšovania konkurencieschopnosti organizácií. Konferenciu otvoril Jozef Mihok, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Program konferencie tvorili príspevky odborníkov z podnikateľského a verejného sektora zamerané na:

 • prezentáciu skúseností organizácií, ktoré uspeli v Národnej cene SR za kvalitu, v Národnej cene kvality ČR a Európskej cene za kvalitu,
 • Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť, ktorej prvý ročník sa uskutoční v roku 2014.

 Podrobný prehľad prezentovaných príspevkov:

 • Model výnimočnosti EFQM ako nástroj na zvyšovanie výkonnosti firmy
  Milan Drobný, COO a Pavol Šurín, riaditeľ pre IMS, PosAm s.r.o., Bratislava, európsky posudzovateľ EFQM
 • Prínos zo samohodnotenia modelu výnimočnosti EFQM pre good will spoločnosti
  Ferdinand Kóča, vedúci QMS , U.S. Steel Košice s.r.o., predstaviteľ spoločnosti víťaza NCSRK 2010
 • Na cestě k excelenci
  Milan Šrámek, KERMI, s.r.o., Stříbro ČR, víťaz Národnej ceny za kvalitu ČR
 • Manažérstvo kvality nie je cesta na krátke trate (manažérstvo kvality vo verejnej správe – MF SR), genéza EFQM v rámci MF SR – od prihlášky po získanie 5star
  Ľubomíra Šušolová, koordinátor EFQM, Ministerstvo financií SR
 • Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2014
  Iveta Paulová, vedúca posudzovateľka ceny

Národná cena SR za kvalitu je každoročne organizovaná už od roku 2000. V priebehu jej trinásťročnej histórie získalo významné ocenenie víťaza tejto súťaže 27 organizácií, ktorých predstavitelia sa na konferencii stretli, aby spoločne otvorili Sieň slávy Národnej ceny SR za kvalitu.

Program a prihláška na konferenciu (PDF, 871,5 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 4. 2016