English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

CEN/CENELEC Helpdesk - Služba pre malých a stredných podnikateľov

CEN a CENELEC spustili CEN/CENELEC Helpdesk, ktorý poskytuje na požiadanie poradenstvo a informácie na podporu MSP v oblasti technickej normalizácie. Helpdesk je službou CEN/CENELEC, ktorá oboznamuje MSP s výhodami európskych noriem a s nástrojmi potrebnými na získanie prístupu do systému európskej normalizácie. Jej cieľom je pomáhať európskym MSP, ktoré majú záujem lepšie chápať európsku normalizáciu a prispievať k jej rozvoju. prostredníctvom národných kontaktných miest zároveň uľahčuje priamu spoluprácu medzi MSP a národnými členmi CEN/CENELEC.

CEN/CENELEC Helpdesk poskytuje:
  - bezplatné informácie s prepojeniami na prezentácie a brožúry
  - bezplatné poradenstvo a rýchle odpovede e-mailom
  - pravidelné mesačné novinky prostredníctvom SME Newsletter
  - vyhľadávanie ďalších možností podpory, vrátane školení, inštrukcií a pod.
 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 6. 2016