English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Certifikát systému manažérstva kvality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa stal držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (PDF, 64,6 kB).

Dňa 28.05.2020 bolo certifikačným auditom preukázané, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zaviedol a aplikuje systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2016.Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 7. 2020