English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aktuálne informácie k projektom

NÁZOV INFORMÁCIE

 DÁTUM ZVEREJNENIA

Vykonané aktivity implemetnácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac február

26.3.2021

Predstavujeme organizácie samosprávy nastupujúce na cestu s modelom CAF

11.3.2021

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac január

26.2.2021

Výsledky dvoch rokov realizácie národného projektu

23.2.2021

Úspechy CAF centra 2020

5.2.2021

Implementácia modelu CAF v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

3.2.2021

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac december

28.1.2021

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac november

28.12.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac október

27.11.2020

Výzva na zapojenie sa do projektu - 3. kolo

18.11.2020

Obchodnej akadémii Nitra bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF

30.10.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac september

27.10.2020

CAF centrum - 3. štvrťrok 2020

14.10.2020

Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF

13.10.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac august

28.9.2020

Štátny pedagogický ústav získal titul efektívny používateľ modelu CAF

23.9.2020

Úrad vlády Slovenskej republiky získal titul efektívny používateľ modelu CAF

17.9.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac júl

28.8.2020

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky získal titul efektívny používateľ modelu CAF

25.8.2020

Vykonané aktivity ÚNMS SR v systéme manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii za mesiac júl

12.8.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún

29.7.2020

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac jún

22.7.2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001 13.7.2020
Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac máj 24.6.2020
Spustenie poslednej etapy implementácie modelu CAF v rámci národného projektu 22.6.2020

CAF centrum - aktivity prvého polroka 2020 

18.6.2020

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

3.6.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac apríl

22.5.2020

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac apríl

18.5.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac marec

23.4.2020

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac marec

20.4.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac február

14.4.2020

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac január

4.3.2020

Partneri NP - rekapitulácia doterajších úspechov

3.3.2020

Január z pohľadu implementácie systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii

20.2.2020

Úspechy CAF centra v roku 2019

11.2.2020

December z pohľadu implementácie systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii

20.1.2020

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci november

13.12.2019

16. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

27.11.2019

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci október

25.11.2019

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci október

15.11.2019

Októbrové aktivity v CAF centre

12.11.2019

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci september

23.10.2019

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci september

14.10.2019

September v CAF centre

11.10.2019

Výzva na zapojenie sa do projektu

20.9.2019

Leto v CAF centre - august 2019

9.9.2019

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac júl 2019

20.8.2019

Implementácia systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii na ÚNMS SR v mesiaci júl 2019

9.8.2019

Leto v CAF centre - júl 2019

8.8.2019

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac jún 2019

19.7.2019

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019

10.7.2019

Aktivity CAF centra v mesiaci jún 2019

8.7.2019

Implementácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 pokračuje

25.6.2019

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj 2019

10.6.2019

Aktivity CAF centra v mesiaci máj 2019

6.6.2019

Prvé 4 mesiace implementácie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  

9.5.2019

Prvé mesiace činnosti CAF centra

3.5.2019

Úspešne sme spustili činnosť CAF centra

5.4.2019

Odštartovali sme implementáciu národného projektu      

19.3.2019

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 3. 2021