English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

6. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“

     Súťaž „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“ je jednou zo strategických aktivít Národného programu kvality SR.

     Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie. 

     Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

     Do súťaže bolo zaradených 184 príspevkov publikovaných v období od 1. septembra 2012 do 31. augusta 2013, ktoré sa zaoberali problematikou kvality práce, produkcie a života.     

     Hodnotiteľská komisia súťaže, ktorá zasadala dňa 7.10.2013 rozhodla, že oceneným v roku 2013 sa stáva:

  • v kategórii najlepší publicistický príspevok

     Jozef Sedlák s príspevkom pod názvom Návrat k pôvodným potravinám prospeje aj obchodu (PDF, 213,1 kB), uverejneným v denníku Pravda dňa 13.3.2013,

  • v kategórii najlepší odborný príspevok

     Mikuláš Čollák so seriálom príspevkov pod názvom Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality (PDF, 6,0 MB), uverejneným v časopise Kvalita,

  • v kategórii najlepšia diplomová práca

     Petra Kosnáčová z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave s diplomovou prácou s názvom Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesov (PDF, 146,7 kB).

     Vyhlásenie výsledkov sa konalo pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 dňa 11. novembra 2013 v Historickej budove Národnej rady SR. Diplomy oceneným odovzdával minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jozef Mihok.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 11. 2013