English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

60. výročie založenia CEN a CENELEC
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) si pripomínajú 60 rokov.


Toto výročie vychádza z existujúcich záznamov, v ktorých sa uvádza dosiahnutie dohody o vytvorení dvoch paralelných európskych organizácii pre normalizáciu počas zasadnutia v Zürichu dňa 10. júna 1960. Stretnutia sa zúčastnili všetky krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Európskeho združenia voľného obchodu, členovia Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO a Medzinárodnej elektrotechnickej komisie IEC.

Pri tejto príležitosti CEN a CENELEC inicioval niekoľko aktivít:

  • Projekt z názvom „Tváre normalizácie“, ktorý pozostáva zo série pravidelných mesačných rozhovorov s jednotlivcami, ktorí sa podieľali na európskej normalizácii. Rozhovory budú zverejnené na webových stránkach CEN a CENELEC v priebehu roka.
  • Otvorené podujatie sa plánuje uskutočniť 10. júna v Bruseli.
  • Propagácia symbolu #TrustStandards na sociálnych sieťach. Na recepcii Riadiaceho strediska CEN-CENELEC bol zverejnený špeciálny symbol #TrustStandards a odovzdaný vedúcim technických orgánov, ktorí sa v minulých týždňoch stretli na zasadnutiach technických komisií. Zámerom je, aby si technické komisie v priebehu roka urobili fotografiu pomocou symbolu #TrustStandards a uverejnili ho na sociálnych médiách a propagovali tak dôležitosť noriem vo všetkých oblastiach života.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 7. 2020