English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

29. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizoval dňa 7. novembra 2017 odborný seminár zameraný na tému Smart City.

Súčasťou odborného seminára bolo tiež slávnostné odovzdávanie Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu a vyhlásenie víťazov súťaže o najlepšiu študentskú a doktorandskú prácu s nadväznosťou na technické normy.

Cena Vladimíra Lista bola udelená:

  • prof. Ing. Pavlovi Horňákovi, DrSc.  za významný prínos v oblasti technickej normalizácie
  • Ing. Ivanovi Pobjeckému, CSc.  za dlhoročnú činnosť v oblasti technickej normalizácie

Víťazom súťaže o najlepšiu študentskú a doktorandskú prácu s nadväznosťou na technické normy sa stal:

  • Ing. Adam Repel za diplomovú prácu s názvom Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Ocenenie odovzdali Ing. František Daniš, generálny tajomník služobného úradu, Ing. Viera Huková, riaditeľka odboru technickej normalizácie a Ing. Božena Tušová, predsedníčka SSTN.

Prezentácie:

 
Fotogaléria ocenených (PDF, 460,2 kB) 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 11. 2017