English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

15. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Motto: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými“

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR i tento rok vytvoril priestor na stretnutie sa odborníkov a nadšencov kvality a spoločenskej zodpovednosti a zorganizoval v poradí už 15. konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Konferencia sa konala v dňoch 10. – 11. decembra 2018 v Hoteli Bratislava v Bratislave a realizovala sa v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Národný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
V rámci odborného programu konferencie odznelo 17 príspevkov, ktoré sa venovali téme kvality v organizáciách verejnej správy, dobrej praxi pri zavádzaní modelov kvality, problematike riadenej dokumentácie, rôznymi prístupmi k oblasti spoločenskej zodpovednosti a ďalším témam.

Príspevky a prenášajúci 15. medzinárodnej konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti:

  • „Šťuka v rybníku“ (PDF, 1,6 MB)
    Inteligentná správa elektronických dokumentov
    Pavel Nykl, obchodný riaditeľ, Onlio, a.s., Praha, Česká republika
Ďakujeme všetkým prednášajúcim za výborné príspevky, účastníkom konferencie za vytvorenie skvelej atmosféry a tešíme sa na všetkých opäť budúci rok.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 17. 12. 2018