English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Motto: „Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými“

7. – 8. december 2016, Hotel Bratislava, Bratislava

Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite. Mnohí z nich sú sami veľmi úspešní a v očiach verejnosti aj výnimoční.

Tradícia bude dodržaná i tento rok a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje v poradí už 13. ročník tejto konferencie. Kvalita spolu so spoločenskou zodpovednosťou zabezpečujú úspešnosť a konkurencieschopnosť organizácii. V rámci konferencie sa tak otvára priestor, kde budú okrem kvality prezentované i úspechy v oblasti spoločenskej zodpovednosti, a z toho istého dôvodu sa aj do názvu konferencie pridala oblasť spoločenskej zodpovednosti. Pre úspešné firmy je totiž spoločenská zodpovednosť prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti.

Veríme, že tak ako po iné roky, aj tento rok sa konferencia stretne s veľkým pozitívnym ohlasom. Pre účastníkov je pripravená pestrá ponuka príspevkov, kde si každý, kto sa zaujíma o kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, nájde to svoje.

Začiatok prvého dňa konferencie bude patriť organizáciám, ktoré dokázali svoju výnimočnosť a stali sa víťazmi v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2016. Slávnostným spôsobom budú uvedení do Siene slávy. Nasledovať budú prezentácie organizácií, ktoré vo svojich príspevkoch priblížia najlepšie praktiky, na základe ktorých dosiahli svoje úspechy nielen na Slovensku, ale i v rámci Európy. Predstavia sa Vám organizácie z oblasti automotive, obchodu, cestovného ruchu, hotelierstva i verejnej správy. Vo večerných hodinách je pre účastníkov pripravené spoločenské posedenie, kde bude príležitosť zoznámiť a porozprávať sa s „kolegami z brandže“ a nebude chýbať ani kultúrny program.

Druhý deň bude konferencia pokračovať prezentovaním prístupov a aktivít, ktoré dokazujú, že byť výnimočným a úspešným je v prvom rade záležitosťou ľudí a ich prístupu za pomoci vhodných nástrojov a metód manažérstva.

Podrobné informácie o programe konferencie nájdete v pozvánke, ktorej súčasťou je aj prihláška na konferenciu.

Veríme, že vás program osloví, prídete na našu konferencie a odnesiete si z nej nové informácie a poznatky, ktoré môžete využiť vo svojej práci.

Príloha:
Pozvánka a prihláška na konferenciu (PDF, 895,9 kB)
Prihláška na konferenciu vo worde (DOC, 163,3 kB)
ONLINE prihláška na konferenciu


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 10. 2016