English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

12. medzinárodná konferencia o kvalite

Motto: „KVALITOU A SPOLOČENSKOU ZODPOVEDNOSŤOU SA STÁVAME VÝNIMOČNÝMI
 
1. – 2. december 2015, Hotel Tatra Bratislava
 
Jeseň je spojená s významnými aktivitami a udalosťami súvisiacimi so zapojením sa do Európskeho týždňa kvality, na Slovensku v podobe oceňovania tých najlepších v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti organizácií. Ide o oblasti, ktoré sú súčasťou Národného programu kvality SR preukazujúce plnenie štátnej politiky kvality v SR.
 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje v poradí už 12. ročník konferencie o kvalite. Tá tohtoročná je venovaná novým trendom a prístupom v oblasti komplexného manažérstva kvality zameraných najmä na výnimočné projekty, jednotlivcov a organizácie v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. Snahou bolo vytvoriť program tak, aby bol zaujímavý ako pre podnikateľský sektor, tak aj pre verejnú správu.
 
Prvý deň konferencie bude zameraný na novinky v oblasti zlepšovania kvality a zefektívnenia riadenia v organizáciách, ako aj systémových prístupov k spoločenskej zodpovednosti, a privítame i hostí zo zahraničia. Zároveň budú do Siene slávy uvedení tohtoroční víťazi Národnej ceny SR za kvalitu. Ukončenie dňa sa bude niesť v kultúrno-spoločenskom duchu a sme presvedčení o tom, že večer bude pre všetkých nevšedným a príjemným zážitkom.
 
Druhý deň konferencie bude zameraný na prezentáciu výnimočných organizácií, projektov a zaujímavých ľudí, ktorí robia výnimočné veci pre dobro ľudí a celej spoločnosti.
 
Podrobné informácie o programe konferencie nájdete v pozvánke, ktorej súčasťou je aj prihláška.

Veríme, že vás program oslovil, využijete možnosť zúčastniť sa konferencie a odnesiete si z nej nové informácie a inšpirácie, ktoré môžete využiť vo svojej organizácii.
 
Prílohy:
 
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 11. 2015