English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

11. národná konferencia o kvalite

Motto: Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti

26. - 27. novembra 2014 v Bratislave

Máte záujem zistiť, čo je tajomstvom úspešnosti a výnimočnosti organizácií? Zaujíma Vás, akými metódami sa zlepšuje zefektívnenie riadenia verejnej správy? Chcete sa dozvedieť, aké aktivity organizácie realizujú nad rámec svojich povinností a tým sa radia medzi spoločensky zodpovedné? Čo nové sa chystá pre zlepšovanie kvality vzdelávania vo všetkých druhoch vzdelávacích inštitúcií?

Odpovede na tieto otázky Vám odprezentujú uznávaní vrcholoví manažéri z podnikateľského prostredia, verejnej správy, samosprávy, ale aj z oblasti kultúry.

Snahou organizátora i spoluorganizátora konferencie bolo osloviť zaujímavých ľudí a organizácie, ktoré sú niečím výnimoční a svojím prístupom dokážu byť inšpiráciou pre ostatných. Tak, ako zaujali títo výnimoční ľudia nás, tak oslovia určite i Vás a prijmete pozvanie a zúčastníte sa tejto konferencie.

Hlavným cieľom národnej konferencie o kvalite je výmena skúseností formou uvedenia príkladov dobrej praxe, ktoré smerujú k výnimočnosti, spoločenskej zodpovednosti a trvalo udržateľnému rozvoju. Ďalším, a nie nepodstatným, cieľom je podporiť tradíciu stretávania sa, komunikácie, výmeny informácií a nadväzovania spolupráce všetkých úrovní súkromného sektora a verejnej správy nielen v Slovenskej republike, ale i v okolitých krajinách. Konferencia je súčasťou plnenia štátnej politiky kvality, ktorá bola schválená v roku 2013 vládou SR vo forme Národného programu kvality na roky 2013-2016.

Program konferencie je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť je plenárna a venuje sa informáciám o smerovaní zefektívnenia riadenia a zlepšovania kvality verejnej správy, stratégií dodávateľov v automobilovom priemysle, ako aj informáciám o aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Druhá časť je zameraná prostredníctvom dvoch sekcií – podnikateľskej sféry a verejnej správy - na prezentácie aktivít a projektov, ktoré sú veľmi dobrou inšpiráciou na podnety pre dosiahnutie výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti organizácií. Počas priebehu konferencie je vytvorený priestor na diskusie a tak veríme, že táto možnosť bude využitá na vzájomnú výmenu skúsenosti a poznatkov všetkých účastníkov.

Podrobné informácie o konferencii a kultúrno-spoločenskom večere, ktorý je súčasťou konferencie, získate v pozvánke, ktorej súčasťou je aj prihláška.

Veríme, že vás program oslovil, využijete možnosť zúčastniť sa konferencie a odnesiete si z nej nové informácie a inšpiráciu, ktoré môžete využiť vo svojej organizácii.

Príloha:
Pozvánka a prihláška na konferenciu (PDF, 1,7 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 11. 2015