English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

10 súdov získalo ocenenie Efektívny používateľ modelu CAF

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizoval 20. novembra 2019 v hoteli Saffron v Bratislave už 16. konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Koncoročná udalosť, na ktorú sa tešia všetci priaznivci kvality, sa tohto roku niesla v slávnostnejšom duchu ako obvykle.

Okrem odborných prednášok bolo totiž súčasťou konferencie aj odovzdávanie titulov Efektívny používateľ modelu CAF desiatim súdom, ktoré sa zapojili do projektu Ministerstva spravodlivosti SR. Zapojené súdy museli počas projektu vypracovať nielen samohodnotiace správy, ktoré následne hodnotili externí posudzovatelia, ale rovnako aj akčné plány, ktoré im v budúcnosti pomôžu prioritizovať plánované aktivity na skvalitňovanie fungovania organizácie.

Titulom Efektívny používateľ modelu CAF sa môže pýšiť 10 súdov, a síce Krajský súd v Košiciach, Okresný súd Košice 1, Okresný súd Košice 2, Okresný súd Banská Bystrica, Okresný súd Žiar nad Hronom, Okresný súd Rimavská Sobota, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd v Prešove, Krajský súd v Nitre a Okresný súd Lučenec.

Sme veľmi radi, že slávnostného odovzdávania titulov sa zúčastnili nielen pán predseda Úradu Ing. Pavol Pavlis, ale ocenené súdy prišla podporiť aj štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Mgr. Edita Pfundtner a generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva spravodlivosti SR Sylvia Beňová.   
      
Prajeme všetkým súdom, ktoré získali titul Efektívny používateľ modelu CAF, nech je práve toto ocenenie symbolom zahájenia nikdy nekončiaceho procesu zlepšovania sa.

Fotogaléria z odovzdávania titulov Efektívny používateľ modelu CAF (PDF, 1,5 MB)

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 3. 12. 2019